Prijava za posao vozača

Lični podaci:

Ime i prezime (*):

Pol:

 muški ženski

Email (*):

Datum rodjenja (*):

Opština (*):

Kontakt telefon (*):

Kategorija vozačke dozvole:

 A B C D E

Datum izdavanja vozačke dozvole:

Da li ste ikada bili osudjivani? (*)

 da ne

Ako ste osudjivani, ukratko objasnite:

Obrazovanje:

Naziv završene srednje škole i smer:

Naziv završenog fakulteta i smer:

Engleski (*):

Nemački (*):

Francuski (*):

Ruski (*):

MS Word (*):

MS Excel (*):

Radno iskustvo, ukoliko ga imate (poslednja dva radna mesta)

Naziv firme, Vaša pozicija, opis posla:

Naziv firme, Vaša pozicija, opis posla:

Ukoliko imate posebne kvalifikacije, ovde ih opišite ili ih dostavite u prilogu:

Prilog:

Ovim potvrdjujem da su svi podaci tačni.Razumem da moja prijava može biti odbijena, kao i naknadno odbijena ukoliko se ispostavi da su neki od podataka neistiniti.

Obavezujemo se da Vaši podaci neće biti javno objavljivani, niti deljeni sa drugim licima van firme.