Najnoviji proizvod Soulfood-a


Najnoviji proizvod robne marke „Soulfood“ u sklopu slatkog programa, pokrenut je u januru 2015. godine. U pitanju je pakovanje od 250 grama vanilica sa džemom prilagođene veličine, kako bi svaka vanilica mogla da se smatra „slatkim zalogajem“.